facebooktwitteryoutube
Mümin: Allah Teâlâ’nın her şeye gücü yeten Rab olduğuna, O’nun tek ve eşsiz bir mabut olduğuna gerçek inanandır.
Bütün kâinat; Allah azze ve celle’nin varlığını itiraf ve ikrar eder, onun varlığına iman ederler. Allah şöyle buyurdu:

Mümin: Allah Teâlâ’nın her şeye gücü yeten Rab olduğuna, O’nun tek ve eşsiz bir mabut olduğuna gerçek inanandır. Bütün kâinat; Allah azze ve celle’nin varlığını itiraf ve ikrar eder, onun varlığına iman ederler. Allah şöyle buyurdu:

Ateizm; ister bozuk düşünceler ve yanlış görüşlerden dolayı, ister sadece itiraz etmek, yüz çevirmek, inat etmek ve kibirlenmekten dolayı olsun, yaratıcı olan Allah’ın varlığını inkâr etmek demektir. Ateizm; akılda bir hastalık, düşüncede bir bozukluk ve kalpte bir karanlıktır.

Ateizm; ister bozuk düşünceler ve yanlış görüşlerden dolayı, ister sadece itiraz etmek, yüz çevirmek, inat etmek ve kibirlenmekten dolayı olsun, yaratıcı olan Allah’ın varlığını inkâr etmek demektir. Ateizm; akılda bir hastalık, düşüncede bir bozuklu ...

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: " Hadis: ‘’İslam binası beş şey üzerine kurulmuştur. Allah"tan başka ilah olmadığına, benim Allah"ın kulu ve elçisi olduğuma şehadet etmen, namazı kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yettiği takdirde Beytullah"ı haccetmendir " (Buhari)

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: " Hadis: ‘’İslam binası beş şey üzerine kurulmuştur. Allah"tan başka ilah olmadığına, benim Allah"ın kulu ve elçisi olduğuma şehadet etmen, namazı kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yettiği takd ...

Allah’ın isimlerini, sıfatlarını, yüceliğini ve üstünlüğünü bilmenin önemi şöyle görülür:
Birincisi: En şerefli ve en yüksek ilim; Allah’la, onun güzel isimleriyle ve üstün sıfatlarıyla alakalı ilimdir.
(Kul) Allah’ın isimleri ve sıfatlarını ne kadar bilirse, o kadar da Allah’ın sevgisinden ve ubudiyetinden payını almış olur ve bunun neticesi de Allah’ın rızasını ve cennetini kazanabilmesi ve ahiret gününde O’nun yüzünü görebilmesidir. Bu gaye ancak Allah’ın izniyle olur.

Allah’ın isimlerini, sıfatlarını, yüceliğini ve üstünlüğünü bilmenin önemi şöyle görülür: Birincisi: En şerefli ve en yüksek ilim; Allah’la, onun güzel isimleriyle ve üstün sıfatlarıyla alakalı ilimdir. (Kul) Allah’ın isimleri ve sıfatlarını ne kad ...

Bütün kâinat Allah’a dönecektir. Onların dönüşleri ancak O’nadır. Bu, Allah’ a İman etmenin bir rüknüdür. İmanın rükünlerinden: Ahiret gününe inanmaktır. Nitekim Hz. Peygamber, Cebrail Aleyhisselam’ın imanın şartları hakkındaki sorusuna şöyle cevap verdi: " Allah’a, meleklere, kitaplarına, peygamberlerine ve ahire gününe inanman, bir de kaderin hayrına ve şerrine inanmandır. " (Müslim)

Bütün kâinat Allah’a dönecektir. Onların dönüşleri ancak O’nadır. Bu, Allah’ a İman etmenin bir rüknüdür. İmanın rükünlerinden: Ahiret gününe inanmaktır. Nitekim Hz. Peygamber, Cebrail Aleyhisselam’ın imanın şartları hakkındaki sorusuna şöyle cevap v ...